Niet wachten? Wij bellen u terug Vul deze vragenlijst in

Beantwoord de korte vragen en de assistente belt u terug voor een afspraak.
U hoeft dan niet in de wachtrij te staan.

Wilt u liever aan de lijn blijven of zelf bellen? Houd dan rekening met een langere wachttijd.
Zoeken
Kies uw taal

Afspraak spreekuur

Spreekuur Huisarts
Onze doktersassistent schat aan de hand van een aantal vragen in hoeveel tijd er nodig is voor uw klacht (triage). Zij beoordeelt hoe dringend uw verzoek is en geeft u zo nodig advies en tips waarmee u alvast zelf aan de slag kunt. Net zoals huisartsen hebben doktersassistenten ook een beroepscode. Zij gaan vertrouwelijk om met (medische) informatie. 

Spreekuur Verpleegkundig Specialist
Onze doktersassistent schat aan de hand van een aantal vragen in hoeveel tijd er nodig is voor uw klacht (triage). Zij beoordeelt hoe dringend uw verzoek is en geeft u zo nodig advies en tips waarmee u alvast zelf aan de slag kunt. Net zoals huisartsen hebben doktersassistenten ook een beroepscode. Zij gaan vertrouwelijk om met (medische) informatie. 

Telefonisch inplannen
U wordt vriendelijk verzocht tussen 8.00 uur en 12.00 uur de doktersassistente te bellen voor het maken van een afspraak.
0113) 27 20 00: keuze 5, vervolgens keuze huisarts

Online afspraak inplannen
Voor afspraken zonder spoed kunt u online een afspraak inplannen via MijnGezondheid.net

Er zijn bepaalde plekken in de agenda gereserveerd voor het online inplannen van niet-spoedeisende klachten.
De afspraken die u via de webagenda kunt inplannen, zijn bedoeld voor het bespreken van één niet-spoedeisende klacht.

 • Bij de doktersassistent kunt u een afspraak plannen voor het verwijderen van hechtingen, het uitspuiten van oren, injecties (zoals vitamines en prikpillen), uitstrijkjes, stikstof (indien de dokter dit heeft geadviseerd) .
 • Bij de huisarts kunt u een afspraak maken voor het bespreken van één niet-spoedeisende klacht.

U kunt vanaf 14 dagen tot 2 dagen van tevoren uw afspraak maken of wijzigen.
De afspraken zijn niet bedoeld voor de jaarlijkse controles of als u meerdere vragen hebt. U kunt hiervoor de assistente bellen, zodat dit op een andere plek in de agenda wordt gepland.

Let op: U mag alleen een afspraak maken voor uzelf en dus niet voor uw partner, meerderjarig kind of ander familielid.

Voor gebruik van deze dienst logt u veilig in met uw DigiD.

No-Show (niet verschenen zonder tijdige afmelding)
Indien u een afspraak niet kunt nakomen wordt u verzocht deze afspraak tijdig, binnen 24 uur(online of telefonisch via optie 2) te annuleren.

Wanneer de afspraak zonder geldige reden niet binnen 24 uur is geannuleerd, zijn wij genoodzaakt een No-Show tarief in rekening te brengen, u ontvang hiervoor een nota van ons. Let op! Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.
Meer informatie over het No-Show beleid kunt u hier terugvinden.

Spoedgevallen
Helaas kan het voorkomen dat een huisarts zijn spreekuur soms moet onderbreken voor een spoedgeval. Indien hier sprake van is wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht door de doktersassistent. U kunt dan, indien gewenst, een nieuwe afspraak maken.

Spreekuur praktijkondersteuner somatiek voor chronische zorg
Onder verantwoordelijkheid van uw huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd zelfstandig te beslissen en te werken. Zij hebben daartoe een relevante opleiding gevolgd. Zij houden spreekuur voor bepaalde groepen patiënten met chronische aandoeningen.
Voor de zorg rond diabetes, cardiovasculair risicomanagement, COPD, astma en ouderenzorg is Huisartsen Centrum Goes aangesloten bij de Huisartsenconnectie, die garant staat voor zorg op kwalitatief hoog niveau.

De POH-S verzorgt de volgende taken:

 • Diabetes zorg
 • Cardiovasculair Risico Management (CVRM)
 • Astma / COPD management
 • Stoppen roken begeleiding
 • Complexe ouderenzorg
 • Vaatonderzoek
 • Begeleiding schildklierstoornissen
 • Dementie-screening (MMSE)

Afspraken
Afspraken voor de praktijkondersteuner lopen via de doktersassistent of de praktijkondersteuner zelf.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ
Een POH – GGZ kan kortdurend begeleiding geven bij emotionele of psychische problemen. Zo kunt u o.a. terecht met depressieve klachten, werkgerelateerde klachten, rouw of angstklachten. In enkele gesprekken wordt samen nagegaan wat het probleem is en hoe u daarna de draad weer kunt oppakken. Aan het einde van het consult wordt in overleg met u een nieuwe afspraak gemaakt door de POH-GGZ zelf.
Mocht u bij een terugval de gesprekken weer willen oppakken kunt u een afspraak maken via onze doktersassistenten.

Spreekuur doktersassistenten
De doktersassistenten zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. Zij hebben de opleiding tot doktersassistent met goed gevolg afgelegd en volgen jaarlijks relevante nascholing. Zij zijn geschoold in het geven adviezen en het verrichten van medische handelingen en onderzoeken.
U kunt bij onze doktersassistenten een afspraak maken voor de volgende zaken:

 • Baarmoederhalsuitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Bloeddrukcontroles
 • Verwijderen van oorsmeer
 • Injecties (ook depot medicatie)
 • Wondverzorging
 • Afnemen van kweken
 • Urinecontroles
 • Verwijderen van hechtingen
 • Wrattenbehandeling
 • Griepvaccinaties
 • Folder materiaal
Actueel